Grupy parafialne

Strona startowa » Grupy parafialne
Naszych kochanych Parafian, którzy chcieliby aktywniej włączyć się w życie naszej wspólnoty, zapraszamy do zaangażowania się w grupy, które istnieją w naszej Parafii.

Chór Parafialny „Święta Cecylia”

W naszej parafii działa chór „Święta Cecylia”. Założony został w 1930 roku przy parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Głównymi inspiratorami powstania chóru byli ówczesny proboszcz tejże parafii, ksiądz Jan Mąkowski i jego parafianie. Już od początku istnienia chór obrał sobie jako patronkę świętą Cecylię – opiekunkę muzyki kościelnej. Na początku liczył 45 chórzystów. Pierwszym dyrygentem został miejscowy nauczyciel Karol Jakubowski, a pierwszym prezesem Fryderyk Len.

 

Na przestrzeni dziesięcioleci chór wykonywał bodaj kilkaset pieśni – nie tylko religijnych, ale także patriotycznych i ludowych. Obecnie w swoim repertuarze ma utwory takich kompozytorów jak: M. Gomółka, C. Saint –Saens, J. F. Haendel, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J, Świder, ks. J. Chlondowski, S. Stuligrosz, M. Sawa. W skład chóru wchodzą zarówno osoby w średnim wieku, jak i młodzi, kilkunastoletni miłośnicy śpiewu. Łącznie na próby uczęszcza 20 osób.

 

Obecni członkowie chóru to:

Sopran:
• Agnieszka Barnigiel
• Henryka Kuligowska
• Aneta Kamińska
• Ludwika Sokół
• Marzena Marciniak
• Cecylia Kuligowska
• Elżbieta Michałowska
• Krystyna Klimczak
• Paulina Ziółkowska
• Angelika Biernat
• Justyna Kubiak
• Arleta Olesińska

 

Alt:
• Gizela Kaczan
• Katarzyna Kuligowska
• Czesława Żaguń
• Janina Puzio

 

Tenor:
• Paweł Czerwiński
• Błażej Kaczan

 

Bas:
• Michał Jurewicz
• Czesław Kuligowski
• Andrzej Grochal.
• Piotr Franciszkowski
• Józef Kaczan – członek honorowy i długoletni prezes chóru.

 

Chór Święta Cecylia wchodził w skład Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także Związku Chórów Kościelnych Caecilianum. Zrzeszenia te dały dużo możliwości. Chórzyści mogli brać udział w licznych koncertach, przeglądach, konkursach. i warsztatach wokalnych przez co podnosili swój poziom artystyczny. Dzięki związkom mieli też dostęp do szerokiego i bogatego repertuaru.

 

Zespół środki na utrzymanie czerpie ze symbolicznych składek, jak i z pomocy finansowej proboszcza parafii i zaprzyjaźnionych sponsorów.

 

Obecnie chór posiada w swoim repertuarze chorał gregoriański, który wykorzystuje przy uświetnianiu Mszy Świętej odprawianej w klasycznym rycie rzymskim. Ponadto posiada wiele pieśni wielogłosowych, które wykonuje podczas uroczystości parafialnych.

 

Chór spotyka się w każdy czwartek o godzinie 19.00, w salce katechetycznej, przy naszej parafii.

 

Dyrygent: Maciej Kuligowski – tel: 784 887 243

Dyrygent chóru zaprasza chętnych, chcących śpiewać na chwałę Boga!

 

Z Historii Chóru

W początkowym okresie działalności dochodziło do częstych zmian na stanowisku dyrygenckim. Oprócz wyżej wymienionego Karola Jakubowskiego stanowisko to piastowali Bronisław Kruger (1931 – 1935) i Bronisław Zieliński (1935 – 1936). W okresie wojennej pożogi chór zawiesił swoją działalność, tym bardziej, że zginął ówczesny dyrygent Florian Rakowski. Po II wojnie światowej reaktywacja chóru nastąpiła w 1946 roku głównie z inicjatywy przedwojennych śpiewaków. Pierwszym powojennym dyrygentem został parafialny organista Stanisław Okoniewski. W 1947 roku przewodnictwo nad zespołem objął Alfons Freda, który został również organistą parafii. Muzyk ten wpisał się w księgi chórzystów nie tylko jako długoletni dyrygent, ale także jako kompozytor, zwłaszcza kolęd. Utwory te chór wykonuje do dnia dzisiejszego. Po jego śmierci w 1965 roku, dyrekcję nad chórem przejął Czesław Kuligowski. Był on najdłużej zaangażowany w prowadzenie zespołu. Praca ta trwała przez ponad 30 lat, aż do roku 1996. W tym roku kierownictwo przejął jego syn – Maciej Kuligowski i pełni tę funkcję do dzisiaj. Rok 1990 był wyjątkowy i bardzo radosny w historii chóru. Obchodzono bowiem wtedy Jubileusz 60 rocznicy powstania. Największą jednak radość śpiewakom sprawił list gratulacyjny od najwyższych władz kościelnych w Polsce. Ciężka praca chórzystów została bowiem doceniona przez księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski. W swoim liście napisał: „Mija 60 lat od chwili, w której powstał w Waszej Parafii Chór Kościelny. Obchodzicie więc dzisiaj w religijnym rozśpiewaniu Wasz uroczysty Jubileusz.(…)Szczególne słowa podzięki i uznania kieruję do Dyrygenta Waszego chóru Pana Czesława Kuligowskiego i Jego syna Michała, którzy wiele serca, czasu i talentu poświęcają sprawie uświetnienia Chwały Bożej w Waszej wspólnocie parafialnej. Udzielając całemu Zespołowi Chóru Kościelnego – prymasowskiego błogosławieństwa, życzę, by Wasz śpiew wyjednał Wam obfitą łaskę Chrystusa Pana, serdeczną wdzięczność wszystkich parafian oraz wieczną nagrodę w domu Ojca”.

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych chór Święta Cecylia oprócz uświetniania uroczystości kościelnych w parafiach w Solcu Kujawskim brał często udział w różnego typu spotkaniach i przeglądach chórów. Warto tutaj wymienić „Spotkania Chórów Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Cantate Domino” w latach 1993 i 1994. W okresie Bożonarodzeniowym co roku dawał koncerty kolęd w parafiach rodzinnego miasta, jak i w sąsiednich parafiach regionu. W roku 1994 nagrodą dla chórzystów za trud włożony w przygotowanie kolęd był wspólny wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na przedstawienie Lucjana Rydla pod tytułem „Betlejem Polskie”.

 

Rok 1996 przyniósł duże zmiany w zespole. Na zasłużoną „dyrygencką emeryturę”, po ponad 30 latach pracy przeszedł Czesław Kuligowski. Od tego roku do chwili obecnej funkcję dyrygenta pełni Maciej Kuligowski. Młoda i świeża krew za pulpitem dyrygenckim tchnęła nowe siły w chórzystów. Sam skład zespołu też uległ zmianie. Dotychczasowym oparciem w głosach byli starsi i doświadczeni śpiewacy. Stanowili oni większość chóru, a znikomą częścią byli ludzie młodzi. Od tego czasu tendencja ta uległa zmianie. Duży wpływ na odmłodzenie składu mieli chórzystka Gizela Kaczan i Maciej Kuligowski. Będąc nauczycielami muzyki w miejscowych szkołach, zwerbowali do chóru wielu swoich uczniów.

 

Młodzi ludzie wsparci doświadczeniem starszych chórzystów, z determinacją i ogromnym zaangażowaniem pracowali na próbach. Ciężka i mozolna praca, w dużej części ze zmienionym składem szybko zaczęła przynosić rezultaty. Chór zaczął się szybko rozwijać. Brał udział w różnego rodzaju konkursach i festiwalach odnosząc na nich sukcesy. Śpiewał na uroczystościach kościelnych, jak i na świętach państwowych gdzie wykonywał pieśni patriotyczne. Dnia 21 stycznia 1996 w kościele Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim wziął udział w koncercie kolęd i pastorałek. Oprócz chóru w koncercie tym wzięły udział zespoły: Sanctus i Zespół Świętego Alojzego.

 

W 1997 roku z V Pielgrzymką do Polski miał zawitać Ojciec Święty Jan Paweł II. Pielgrzymka ta miała również prowadzić przez stolicę archidiecezjalną, przez Gniezno. Podczas mszy celebrowanej przez Papieża pod gnieźnieńską Katedrą oprawę chóralną miały pełnić „zjednoczone chóry” archidiecezji. Było to wielkie przedsięwzięcie. Każdy amatorski chór aby dojść do zaszczytu jakim był śpiew podczas tej mszy, musiał przejść swego rodzaju eliminacje. Do każdego z chórów przyjeżdżała na przesłuchanie specjalna komisja, która wysłuchiwała i oceniała stopień przygotowania zespołów. Chór Święta Cecyliaten egzamin przeszedł pomyślnie, zbierając jednocześnie bardzo pochlebne opinie. Był to wielki zaszczyt dla zespołu.

 

Ważnym wydarzeniem tego roku dla zespołu był także udział w „Maryjnym Spotkaniu Chórów”. Przegląd ten odbył się 5 października w najstarszym na terenie Polski Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, którego opiekunami są Misjonarze Świętej Rodziny.

 

Rok 1998 dla chórzystów był bardzo obfity w ważne i znaczące wydarzenia. Już na początku, bo 22 lutego uczestniczyli w koncercie z cyklu „Musica Sacra”, organizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy. Koncert miał miejsce w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim w Bydgoszczy.

 

Radość płynąca z wizyty Ojca Świętego w Gnieźnie w 1997 roku zrodziła myśl upamiętnienia tego wydarzenia w postaci pomnika Jana Pawła II. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 27 czerwca 1998 roku w parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Podczas mszy poprzedzającej to wydarzenie miało miejsce prawykonanie utworu „Oremus”. Skomponował go specjalnie na tę okazję Michał Kuligowski – organista tej parafii. Utwór ten jest dość pokaźnych rozmiarów. Został napisany na chór, męski zespół wokalny, głos solowy, flet oraz organy.

Wykonawcami utworu byli:
• chór – Święta Cecylia
• zespół wokalny – Sanctus
• solo – Błażej Kaczan
• flet – Agata Rajczyk

Nad całością czuwał dyrygent chóru Maciej Kuligowski.

 

14 listopada 1998 roku odbył się konkurs chórów „O puchar Wojewody Bydgoskiego”. W konkursie tym wziął również udział nasz chór. Konkurs ten okazał się bardzo udany dla zespołu. Główna nagroda „Puchar Wojewody” powędrowała właśnie do naszych chórzystów.

Lista utworów, którymi chór wyśpiewał sobie zwycięstwo:
• „Pastor” – M. Sawa
• „Salve Mater” – O. Jaegi
• „Eli! Eli! – G. Deakbardos
• „Moja Piosenka” – J. Świder

 

Sukces ten jest jak na razie największym osiągnięciem naszych śpiewaków.

 

Pod koniec roku 1998 było już wiadome, że Papież Jan Paweł II po niedługim okresie czasu, po raz kolejny odwiedzi swoją ojczyznę. Podczas tej pielgrzymki planowana była wizyta w Bydgoszczy. Oprawę wokalną podobnie jak to było w Gnieźnie miały sprawować „zjednoczone chóry” regionu. Święta Cecyliajuż bez wstępnych eliminacji dostała oficjalne zaproszenie od władz biskupich na mszę sprawowaną przez Papieża. A tak do chóru w liście pisał Biskup Bogdan Wojtuś: „Dziękując za udział w Milenium Świętego Wojciecha – w czerwcu 1997 roku, J. E. Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński, ponownie zaprasza chór mieszany Święta Cecylia parafii Świętego Stanisława w Solcu Kujawskim na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który pragnie przybyć do Bydgoszczy”. Spotkanie to odbyło się 7 czerwca 1999 roku na przedmieściach Bydgoszczy.

 

Kolejne spotkanie z Ojcem Świętym zapadło głęboko w pamięć wszystkim chórzystom. Trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, że dyrygent chóru Maciej Kuligowski miał zaszczyt poprowadzić jedną pieśń podczas modlitw poprzedzających nabożeństwo.

 

W roku 1999 zespół wziął udział w nieco zmienionej formule konkursu chórów, tym razem o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Niestety sukcesu z przed roku nie udało się powtórzyć. Chór nie zdobył pucharu. Zajął jednak wysokie pierwsze miejsce w konkursie.

Od tego roku, Święta Cecylia ma również nową siedzibę. Jest nią parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stało się to za sprawą podjęcia przez dyrygenta funkcji organisty w tamtej parafii.

 

Rok 2000 zespół rozpoczął od koncertu kolęd z cyklu „Musica Sacra”. Odbył się on 15 stycznia w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

Oprócz Świętej Cecylii wystąpiło tam wiele chórów z regionu. Koncert był poprzedzony liturgią, na której wszystkie połączone chóry śpiewały części stałe mszy świętej oraz kilka kolęd.

 

Również w 2000 roku chórzyści wzięli udział w konkursie o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Pewną zmianą było miejsce przesłuchań zespołów. Bowiem pierwszy raz w historii konkurs odbył się w Toruniu. Zespół wyśpiewał sobie II miejsce w kategorii chórów parafialnych.

 

W roku 2001 chór wziął udział w dwóch konkursach. Tradycją stało się już uczestnictwo w konkursie o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, który odbył się 25 listopada w Bydgoszczy. Tym razem śpiewacy zajęli III lokatę w kategorii chórów mieszanych. Nowością zaś był konkurs chórów o „Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy”, który miał miejsce 8 grudnia. Niestety z tej imprezy Święta Cecylia „wróciła” bez większych sukcesów.

 

17 marca 2002 roku odbył się Pierwszy Przegląd Chóralnej Pieśni Pasyjnej w ramach obchodów 500 – lecia Fary – Konkatedry w Bydgoszczy.

Uroczystość zakończyła się mszą świętą, celebrowaną przez księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Podczas mszy oprawę muzyczną tworzyły połączone chóry, łącznie ponad 200 osób.

 

W roku 2004 Związek Chórów Kościelnych Caecilianum zorganizował I Przegląd Chórów Resurrectio et Misericodia. Całość miała miejsce 17 kwietnia w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Przegląd rozpoczął się od warsztatów wokalnych z zakresu zespołowej emisji głosu i dykcji. Po warsztatach odbył się koncert chórów. Przegląd zakończyła msza święta, podczas której, połączone chóry wykonały kilka pieśni.

 

20 listopada tego samego roku odbyła się msza święta, na której siedem chórów z regionu, wśród nich również nasi chórzyści, uczciły imieniny swojej patronki – Świętej Cecylii. Podczas mszy sprawowanej przez księdza biskupa Jana Tyrawę, połączone chóry zostały wsparte przez Orkiestrę Symfoniczną Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Bydgoszczy. Wspólnie wykonali między innymi części stałe „Missa Dominikalis” ks. A. Chlondowskiego.

 

Warto również zaznaczyć, że zespół brał udział już kilkakrotnie w tak zwanej „mszy telewizyjnej” transmitowanej przez Regionalny Odział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.

Duszpasterstwo Rodziców Lektorów i Ministrantów

Spotkania odbywają się raz na kwartał, na nabożeństwie modlitewnym, po uprzednim ogłoszeniu.

 

Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz – tel. 601 823 257

Grupa AA

Modlitwa Anonimowych Alkoholików

Panie, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego

 

Reinhold Niebuhr

 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się wzajemnie doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

 

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją bądz instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza zadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Grupa AA „Przebudzenie” w nowej formie, zaprasza na spotkania do salki katechetycznej, w każdy wtorek o godz. 17.00

Grupa Modlitewna

Osoby pragnące pogłębić swoją wiarę, którym Msza święta niedzielna nie wystarcza, zapraszamy na spotkania modlitewne w czwartki o godz. 19.00 w kościele. Śpiewamy, rozważamy Pismo święte i modlimy się oświeceni światłem Ducha Świętego.

Zapraszamy!!!

Grupa Pielgrzymkowa

Grupa Błękitno-Czarna należy do najstarszych grup pielgrzymujących z Gniezna, a później z Bydgoszczy na Jasną Górę. Grupa przypisana jest do parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim. Do grupy należą również pielgrzymi z poza Solca.

W ostatnich 11. latach grupie przewodzili:

1997 r. – ks. Marek Siwka

1998 – 99 r. – ks. Mariusz Gębka

2000 r. – ks. Sebastian Semrau

2001 r. – ks. Maciej Chmielewski

2002 – 04 r. – ks. Jacek Salwa

2005 r. – obecnie – ks. Roman Sosnowski

Częste zmiany przewodników spowodowały, że liczebność grupy zmalała z ponad 60 osób do ok. 20. W grupie są pielgrzymi jak brat Stanisław, czy brat Roman mogący pochwalić się 20-krotnym pieszym pielgrzymowaniem na Jasną Górę!

Od 11 lat prowadzona jest kronika grupy. W kronice znaleźć można między innymi wpisy biskupów z błogosławieństwem na pielgrzymią drogę np. Abp. Henryka Muszyńskiego, czy Bp. Bogdana Wojtusia. Jest tam również wpis Bp. Jana Tyrawy.

W kronice unikane jest umieszczanie zdjęć, – za to kronikę urozmaicają zabawne rysunki i uwagi prowadzącego kronikę brata Jerzego dotyczące zdarzeń oraz spotkań grupy. Znaleźć w niej można wpisy z prośbami o zaniesienie ich przed Tron Pani Jasnogórskiej od przygodnych osób, czy też od gospodarzy udzielających nam noclegu i wyżywienia… Rok 2007 rozpoczyna już II tom kroniki.

Od 2005 roku grupa Błękitno-Czarna pielgrzymuje wspólnie jako jedna zintegrowana grupa wraz z grupą Czerwono- Czarną z parafii p.w. Polskich Braci Męczenników z Bydgoszczy. Naszym wspólnym przewodnikiem jest ks. Maciej Kulczyński i ks. Łukasz Boruch.

Margaretki

Apostolat MARGARETKA to niezwykle potrzebne dzieło modlitwy za kapłanów, dlatego zachęcamy wszystkich wiernych -Proście Pana Żniwa, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Od 1981 roku Apostolat gromadzi wiernych na całym świecie, którzy swoją modlitwą i wyrzeczeniem wspierają kapłanów. Błogosławione owoce modlitwy znajdują odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach i świadectwach.

 

Odpowiedzialne: Irena Kolasa i Kazimiera Kuberska

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen

 

św. Tereska

Młodzieżowa Oaza Ruchu Światło - Życie

Zapraszamy młodzież gimnazjalną, licealną i studentów!!!

Spotkania w piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej.

 

Odpowiedzialny: 

Koło parafialne CARITAS

Dorosłych i młodych, którzy z potrzeby serca, chcieliby włączyć się w dzieło pomocy biednym i potrzebującym, zapraszam do Parafialnego Koła Caritas. To właśnie tu pragniemy przemieniać naszą wiarę w czyn.

Dobre i wrażliwe serca Zapraszamy!!!

Spotkania po uprzednim zapowiedzeniu.

 

Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz – tel. 601 823 257

Róże Różańcowe

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu, przy każdej tajemnicy, jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmaianie tajemnic. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice, w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedna tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i wszystkie tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Parafian, którzy chcieliby włączyć się we wspólną modlitwę rożańcową, zapraszamy na spotkanie w każdą pierwsza niedzielę miesiaca po Mszy świętej sprawowanej o godz. 9.30.

 

Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz – tel. 601 823 257

Schola Maryjna

 

Schola Maryjna – to grupa dziewcząt w Parafii, które pragną w szczególny sposób modlić się, kochać Maryję i Ją naśladować.

 

Odpowiedzialny: 

Służba Liturgiczna

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza / lektorzy i ministranci

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten  przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głownym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaje się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  3. Udział Służby Liturgicznej we Mszy świętej nie może ograniczać się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączenia się w święte obrzedy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
  4. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego, pełniący posługę w prezbiterium, biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
  5. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  6. Do Komunii świętej przystępują pierwsi, przed pozostałymi wiernymi.
  7. Swoją postawą i zachowaniem dają przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Lektorzy

„Lektor” – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

 

Pięć przykazań lektora:

– lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego

– lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań

– lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje także czystości swego języka

– lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swoich obowiązków 

– lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym

 

Spotkania lektorów w każdą sobotę, w salce katechetycznej,  po Mszy świętej wieczornej sprawowanej o godz. 18.00.

 

Odpowiedzialny: 

Lektorzy

Balczewski Adrian

Kamiński Michał

Karłowski Michał

Klorek Karol

Łukasik Damian

Mazur Marcel

Popielewski Fabian

Waldowski Celestyn

Zboracki Kamil

Chętnych młodzieńców, którzy chcieliby zaangażować się w życie parafialne, zachęcamy do włączenia się w posługę Słowa Bożego we Mszy świętej i zapraszamy na sobotnie spotkania.   

 

Ministranci

„Ministrare” (z łaciny) znaczy „Służyć”.

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One maja ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.

 

Spotkania w każdą środę o godz. 19.oo w salce katechetycznej.

Odpowiedzialny: 

 

Ministranci:

Balczewski Jakub

Grota Kacper

Karłowski Filip

Kubski Bartosz

Kuźniewski Franciszek

Lisiak Jan

Łuczak Szymon

Polakiewicz Gabriel

Ulaszek Filip

Waldowski Nikodem

Wójtewicz Kajetan

Zboracki Mateusz

 

Kandydaci

 

Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu Pana Jezusa, po uprzedniej zgodzie rodziców, na sobotnie spotkania.

Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich i Zakonnych

Modlitwa Jana Pawła II – o powołania

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić. Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki klimat duchowy, jaki panował wsród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy  i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego Darów. Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich do tego, aby poszli za Tobą. Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Ciebie o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.

 

Zapraszamy wszystkich do modlitwy o dobre i święte powołania kapłańskie oraz o wytrwanie w łasce powołania dla pracujących w winnicy Pańskiej.

Modlimy się wspólnie, w każdy I czwartek miesiąca, od godz. 17.3o. Modlitwy kończymy Mszą świętą sprawowaną o godz. 18.oo w intencji licznych i świętych powołań.

 

Kontakt: Maria Chlebosz – tel. 695 725 577

Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz  – tel. 601 823 257

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Założycielem wspólnoty jest włoski kapłan św. Wincenty Pallotti, który na sto lat przed Soborem Watykańskim II, zaprosił katolików świeckich do współpracy w Kościele Chrystusowym.

Wspólnota ma charakter ewangelizacyjny, jej członkowie angażują się w życie swoich Parafii. Wspomagają rodziny potrzebujące pomocy i osoby samotne. Czynią wszystko dla Nieskończonej Chwały Bożej, zniszczenia grzechu i zbawienia dusz. 

Jako wspólnota istniejemy w Solcu Kujawskim od 25 lat. Członkowie i współpracownicy pochodzą z wszystkich Soleckich Parafii. Do wspólnoty może należeć każdy chrześcijanin, który po kilkuletniej formacji / rekolekcje rejonowe i ogólnopolskie/ staje się formalnym członkiem ZAK.

 

Spotkania dwa razy w miesiącu, po Mszy świętej, w salce katechetycznej.

 

Kontakt: Irena Kolasa

 

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA