Plan Kolędy

Strona startowa » Plan Kolędy

ODWIEDZINY  DUSZPASTERSKIE   /KOLĘDA/

 

Piątek /28.12.2018/         1.  Otorowo i domy po drodze do Otorowo                 

                                                      2.  Makowiska

 

Środa /2.01.2019/            1.  ul. Kościuszki

                                                      / numery parzyste zaczynając od Rynku /

                                                  2.  ul. Kościuszki

                                                      / numery nieparzyste zaczynając od Rynku/                              

Czwartek /3.01.2019/-       1.  ul. Bydgoska

                                                        / parzyste od numeru 2 do pp. Sołtyszewskich /

                                                      2.  ul. Bydgoska

                                                         / nieparzyste od numeru 1 do ul. H. Sawickiej /

 

Piątek /4.01.2019/            1.  ul. Bydgoska

                                                      / blok nr 27 i 27A /

                                                   2.  ul. Bydgoska

                                                        / blok nr 29A i 31/

 

Sobota /5.01.2019/            1. ul. Bydgoska

                                                      / blok nr 29 i 33 /

                                                   2.  ul. Bydgoska

                                                     / blok nr 33A i 35 /

 

Początek kolędy w piątek  /28.12.2018/ od godz. 10.oo,  w środę, czwartek   i piątek od godz. 15.oo, w sobotę od 14.oo.

Planowana kolęda na następne dni!

/Proszę sprawdzać!!!/

Poniedziałek /7.01.2019/ –    1. ul. Bydgoska

                                                             / blok nr 35A /

                                                        2. ul. Bydgoska i Żeglarska

                                                            / koniec obu stron ul. Bydgoskiej-

                                                            zaczynając od końca i ul. Żeglarska /

 

Wtorek /8.01.2019/            1. ul. Żwirki i Wigury

                                                         / blok nr 16 – od 1 do 35 /

                                                     2. ul. Żwirki i Wigury

                                                         / blok nr 16 – od 36 do 65/

 

Środa /9.01.2019/              1. ul. Żwirki i Wigury

                                                         / blok nr 14 – od 1 do 35 /

                                                     2. ul. Żwirki i Wigury

                                                          / blok nr 14 – od 36 do 65 /

 

Czwartek /10.01.2019/     1. ul. Słowackiego

                                                          / strona Szkoły /

                                                      2. ul. Słowackiego

                                                           / nr 1, 3, 5 i 7 /

 

Piątek /11.01.2019/           1. ul. Sienkiewicza

                                                          / blok nr 1 i 3 /

                                                      2. ul. Sienkiewicza

                                                       / blok nr 2 /

 

Sobota /12.01.2019/ –         1. ul. Sienkiewicza

                                                          / blok nr 4 /

                                                      2. ul. Mickiewicza

                                                          / blok nr 10 i nr 12 /

 

Poniedziałek /14.01.2019/ –  1. ul. Mickiewicza

                                                           / blok nr 3 /

                                                         2. ul. Mickiewicza

                                                             / nr 6 i blok nr 8, 8a, 8b i 8c /

 

Wtorek /15.01.2019/             1. ul. Mickiewicza

                                                            / blok nr 3a /

                                                             2. ul. Mickiewicza

                                                             / blok nr 5 i 7 /             

               

Środa /16.01.2019/                  1. ul. Mickiewicza

                                                             / blok nr 5a /

                                                           2. ul. Boh. Września

                                                              / blok nr 4a /

 

Czwartek /17.01.2019/          1. ul. Piastów

                                                              / blok nr 1 /

                                                           2. ul. Piastów

                                                              / blok nr 3 /

 

Piątek /18.01.2019/               1. ul. Piastów

                                                             / blok nr 5 /

                                                            2. ul. Piastów

                                                               / strona kościoła-zaczynając od końca /

 

Sobota /19.01.2019/               1. ul. Boh. Września

                                                              / blok nr 2 i 4 /

                                                          2. ul. Boh. Września

                                                               / blok nr 6 i 8 /      

                                                

Poniedziałek /21.01.2019/      1. ul. Boh. Września

                                                               / nr 3, blok nr 7 i nr 13 /

                                                              2. ul. Boh. Września

                                                                / blok nr 15 /

 

Wtorek /22.01.2019/               1. ul. Żwirki i W.

                                                             / blok nr 3 od 1 do 30 /

                                                          2. ul. Żwirki i W.

                                                                / blok nr 3 od 31 do 60 /

 

Środa /23.01.2019/                 1. ul. Żwirki i W. 

                                                                / blok nr 2 /

                                                           2. ul. Żwirki i W.

                                                                 / blok nr 5 i7 /

 

Czwartek /24.01.2019/         1. ul. Żwirki i W.

                                                              / blok nr 9 i 11 /

                                                          2. ul. Żwirki i W.

                                                                / blok nr  13 i 15 /

 

Piątek /25.01.2019/              1. ul. Żwirki i W. 

                                                               / blok nr 17 i 19 /

                                                          2. ul. Żwirki i W.

                                                              / blok nr 4, nr 10 i blok nr 12 / 

 

Sobota /26.01.2019/              1. ul. Długa

                                                         2. ul. Piastów i Ks. P. Skargi

                                                             / od Gazowni do końca /

 

Poniedziałek /28.01.2019/  – 1. ul. Ogrodowa

                                                            / od początku do pp. Jędrzejak/ 

                                                        2. ul. Ogrodowa

                                                             / od pp. Stawiarz do końca /     

                               

Wtorek /29.01.2019/            1. ul. Targowa

                                                            / od końca /

                                                          2. ul. Żwirki i W.                           

                                                            / blok nr 21 /

Początek kolędy od poniedziałku do piątku od godz. 15.oo w sobotę od godz. 14.00.

 

LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA