Chór Parafialny „Święta Cecylia”

W naszej parafii działa chór „Święta Cecylia”. Założony został w 1930 roku przy parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Głównymi inspiratorami powstania chóru byli ówczesny proboszcz tejże parafii, ksiądz Jan Mąkowski i jego parafianie. Już od początku istnienia chór obrał sobie jako patronkę świętą Cecylię – opiekunkę muzyki kościelnej. Na początku liczył 45 chórzystów. Pierwszym dyrygentem został miejscowy nauczyciel Karol Jakubowski, a pierwszym prezesem Fryderyk Len.

Na przestrzeni dziesięcioleci chór wykonywał bodaj kilkaset pieśni – nie tylko religijnych, ale także patriotycznych i ludowych. Obecnie w swoim repertuarze ma utwory takich kompozytorów jak: M. Gomółka, C. Saint –Saens, J. F. Haendel, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J, Świder, ks. J. Chlondowski, S. Stuligrosz, M. Sawa. W skład chóru wchodzą zarówno osoby w średnim wieku, jak i młodzi, kilkunastoletni miłośnicy śpiewu. Łącznie na próby uczęszcza 20 osób.

Obecni członkowie chóru to:

Sopran:
• Agnieszka Barnigiel
• Henryka Kuligowska
• Aneta Kamińska
• Ludwika Sokół
• Marzena Marciniak
• Cecylia Kuligowska
• Elżbieta Michałowska
• Krystyna Klimczak
• Paulina Ziółkowska
• Angelika Biernat
• Justyna Kubiak
• Arleta Olesińska

Alt:
• Gizela Kaczan
• Katarzyna Kuligowska
• Czesława Żaguń
• Janina Puzio

Tenor:
• Paweł Czerwiński
• Błażej Kaczan

Bas:
• Michał Jurewicz
• Czesław Kuligowski
• Andrzej Grochal.
• Piotr Franciszkowski
• Józef Kaczan – członek honorowy i długoletni prezes chóru.

Chór Święta Cecylia wchodził w skład Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także Związku Chórów Kościelnych Caecilianum. Zrzeszenia te dały dużo możliwości. Chórzyści mogli brać udział w licznych koncertach, przeglądach, konkursach. i warsztatach wokalnych przez co podnosili swój poziom artystyczny. Dzięki związkom mieli też dostęp do szerokiego i bogatego repertuaru.

Zespół środki na utrzymanie czerpie ze symbolicznych składek, jak i z pomocy finansowej proboszcza parafii i zaprzyjaźnionych sponsorów.

Obecnie chór posiada w swoim repertuarze chorał gregoriański, który wykorzystuje przy uświetnianiu Mszy Świętej odprawianej w klasycznym rycie rzymskim. Ponadto posiada wiele pieśni wielogłosowych, które wykonuje podczas uroczystości parafialnych.

Chór spotyka się w każdy czwartek o godzinie 19.00, w salce katechetycznej, przy naszej parafii.

Dyrygent: Maciej Kuligowski – tel: 784 887 243

Dyrygent chóru zaprasza chętnych, chcących śpiewać na chwałę Boga!

Z Historii Chóru

W początkowym okresie działalności dochodziło do częstych zmian na stanowisku dyrygenckim. Oprócz wyżej wymienionego Karola Jakubowskiego stanowisko to piastowali Bronisław Kruger (1931 – 1935) i Bronisław Zieliński (1935 – 1936). W okresie wojennej pożogi chór zawiesił swoją działalność, tym bardziej, że zginął ówczesny dyrygent Florian Rakowski. Po II wojnie światowej reaktywacja chóru nastąpiła w 1946 roku głównie z inicjatywy przedwojennych śpiewaków. Pierwszym powojennym dyrygentem został parafialny organista Stanisław Okoniewski. W 1947 roku przewodnictwo nad zespołem objął Alfons Freda, który został również organistą parafii. Muzyk ten wpisał się w księgi chórzystów nie tylko jako długoletni dyrygent, ale także jako kompozytor, zwłaszcza kolęd. Utwory te chór wykonuje do dnia dzisiejszego. Po jego śmierci w 1965 roku, dyrekcję nad chórem przejął Czesław Kuligowski. Był on najdłużej zaangażowany w prowadzenie zespołu. Praca ta trwała przez ponad 30 lat, aż do roku 1996. W tym roku kierownictwo przejął jego syn – Maciej Kuligowski i pełni tę funkcję do dzisiaj. Rok 1990 był wyjątkowy i bardzo radosny w historii chóru. Obchodzono bowiem wtedy Jubileusz 60 rocznicy powstania. Największą jednak radość śpiewakom sprawił list gratulacyjny od najwyższych władz kościelnych w Polsce. Ciężka praca chórzystów została bowiem doceniona przez księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski. W swoim liście napisał: „Mija 60 lat od chwili, w której powstał w Waszej Parafii Chór Kościelny. Obchodzicie więc dzisiaj w religijnym rozśpiewaniu Wasz uroczysty Jubileusz.(…)Szczególne słowa podzięki i uznania kieruję do Dyrygenta Waszego chóru Pana Czesława Kuligowskiego i Jego syna Michała, którzy wiele serca, czasu i talentu poświęcają sprawie uświetnienia Chwały Bożej w Waszej wspólnocie parafialnej. Udzielając całemu Zespołowi Chóru Kościelnego – prymasowskiego błogosławieństwa, życzę, by Wasz śpiew wyjednał Wam obfitą łaskę Chrystusa Pana, serdeczną wdzięczność wszystkich parafian oraz wieczną nagrodę w domu Ojca”.

Na początku lat dziewięćdziesiątych chór Święta Cecylia oprócz uświetniania uroczystości kościelnych w parafiach w Solcu Kujawskim brał często udział w różnego typu spotkaniach i przeglądach chórów. Warto tutaj wymienić „Spotkania Chórów Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Cantate Domino” w latach 1993 i 1994. W okresie Bożonarodzeniowym co roku dawał koncerty kolęd w parafiach rodzinnego miasta, jak i w sąsiednich parafiach regionu. W roku 1994 nagrodą dla chórzystów za trud włożony w przygotowanie kolęd był wspólny wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na przedstawienie Lucjana Rydla pod tytułem „Betlejem Polskie”.

Rok 1996 przyniósł duże zmiany w zespole. Na zasłużoną „dyrygencką emeryturę”, po ponad 30 latach pracy przeszedł Czesław Kuligowski. Od tego roku do chwili obecnej funkcję dyrygenta pełni Maciej Kuligowski. Młoda i świeża krew za pulpitem dyrygenckim tchnęła nowe siły w chórzystów. Sam skład zespołu też uległ zmianie. Dotychczasowym oparciem w głosach byli starsi i doświadczeni śpiewacy. Stanowili oni większość chóru, a znikomą częścią byli ludzie młodzi. Od tego czasu tendencja ta uległa zmianie. Duży wpływ na odmłodzenie składu mieli chórzystka Gizela Kaczan i Maciej Kuligowski. Będąc nauczycielami muzyki w miejscowych szkołach, zwerbowali do chóru wielu swoich uczniów.

Młodzi ludzie wsparci doświadczeniem starszych chórzystów, z determinacją i ogromnym zaangażowaniem pracowali na próbach. Ciężka i mozolna praca, w dużej części ze zmienionym składem szybko zaczęła przynosić rezultaty. Chór zaczął się szybko rozwijać. Brał udział w różnego rodzaju konkursach i festiwalach odnosząc na nich sukcesy. Śpiewał na uroczystościach kościelnych, jak i na świętach państwowych gdzie wykonywał pieśni patriotyczne. Dnia 21 stycznia 1996 w kościele Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim wziął udział w koncercie kolęd i pastorałek. Oprócz chóru w koncercie tym wzięły udział zespoły: Sanctus i Zespół Świętego Alojzego.

W 1997 roku z V Pielgrzymką do Polski miał zawitać Ojciec Święty Jan Paweł II. Pielgrzymka ta miała również prowadzić przez stolicę archidiecezjalną, przez Gniezno. Podczas mszy celebrowanej przez Papieża pod gnieźnieńską Katedrą oprawę chóralną miały pełnić „zjednoczone chóry” archidiecezji. Było to wielkie przedsięwzięcie. Każdy amatorski chór aby dojść do zaszczytu jakim był śpiew podczas tej mszy, musiał przejść swego rodzaju eliminacje. Do każdego z chórów przyjeżdżała na przesłuchanie specjalna komisja, która wysłuchiwała i oceniała stopień przygotowania zespołów. Chór Święta Cecyliaten egzamin przeszedł pomyślnie, zbierając jednocześnie bardzo pochlebne opinie. Był to wielki zaszczyt dla zespołu.

Ważnym wydarzeniem tego roku dla zespołu był także udział w „Maryjnym Spotkaniu Chórów”. Przegląd ten odbył się 5 października w najstarszym na terenie Polski Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, którego opiekunami są Misjonarze Świętej Rodziny.

Rok 1998 dla chórzystów był bardzo obfity w ważne i znaczące wydarzenia. Już na początku, bo 22 lutego uczestniczyli w koncercie z cyklu „Musica Sacra”, organizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy. Koncert miał miejsce w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim w Bydgoszczy.

Radość płynąca z wizyty Ojca Świętego w Gnieźnie w 1997 roku zrodziła myśl upamiętnienia tego wydarzenia w postaci pomnika Jana Pawła II. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 27 czerwca 1998 roku w parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim. Podczas mszy poprzedzającej to wydarzenie miało miejsce prawykonanie utworu „Oremus”. Skomponował go specjalnie na tę okazję Michał Kuligowski – organista tej parafii. Utwór ten jest dość pokaźnych rozmiarów. Został napisany na chór, męski zespół wokalny, głos solowy, flet oraz organy.

Wykonawcami utworu byli:
• chór – Święta Cecylia
• zespół wokalny – Sanctus
• solo – Błażej Kaczan
• flet – Agata Rajczyk

Nad całością czuwał dyrygent chóru Maciej Kuligowski.

14 listopada 1998 roku odbył się konkurs chórów „O puchar Wojewody Bydgoskiego”. W konkursie tym wziął również udział nasz chór. Konkurs ten okazał się bardzo udany dla zespołu. Główna nagroda „Puchar Wojewody” powędrowała właśnie do naszych chórzystów.

Lista utworów, którymi chór wyśpiewał sobie zwycięstwo:
• „Pastor” – M. Sawa
• „Salve Mater” – O. Jaegi
• „Eli! Eli! – G. Deakbardos
• „Moja Piosenka” – J. Świder

Sukces ten jest jak na razie największym osiągnięciem naszych śpiewaków.

Pod koniec roku 1998 było już wiadome, że Papież Jan Paweł II po niedługim okresie czasu, po raz kolejny odwiedzi swoją ojczyznę. Podczas tej pielgrzymki planowana była wizyta w Bydgoszczy. Oprawę wokalną podobnie jak to było w Gnieźnie miały sprawować „zjednoczone chóry” regionu. Święta Cecyliajuż bez wstępnych eliminacji dostała oficjalne zaproszenie od władz biskupich na mszę sprawowaną przez Papieża. A tak do chóru w liście pisał Biskup Bogdan Wojtuś: „Dziękując za udział w Milenium Świętego Wojciecha – w czerwcu 1997 roku, J. E. Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński, ponownie zaprasza chór mieszany Święta Cecylia parafii Świętego Stanisława w Solcu Kujawskim na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który pragnie przybyć do Bydgoszczy”. Spotkanie to odbyło się 7 czerwca 1999 roku na przedmieściach Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie z Ojcem Świętym zapadło głęboko w pamięć wszystkim chórzystom. Trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, że dyrygent chóru Maciej Kuligowski miał zaszczyt poprowadzić jedną pieśń podczas modlitw poprzedzających nabożeństwo.

W roku 1999 zespół wziął udział w nieco zmienionej formule konkursu chórów, tym razem o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Niestety sukcesu z przed roku nie udało się powtórzyć. Chór nie zdobył pucharu. Zajął jednak wysokie pierwsze miejsce w konkursie.

Od tego roku, Święta Cecylia ma również nową siedzibę. Jest nią parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stało się to za sprawą podjęcia przez dyrygenta funkcji organisty w tamtej parafii.

Rok 2000 zespół rozpoczął od koncertu kolęd z cyklu „Musica Sacra”. Odbył się on 15 stycznia w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

Oprócz Świętej Cecylii wystąpiło tam wiele chórów z regionu. Koncert był poprzedzony liturgią, na której wszystkie połączone chóry śpiewały części stałe mszy świętej oraz kilka kolęd.

Również w 2000 roku chórzyści wzięli udział w konkursie o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Pewną zmianą było miejsce przesłuchań zespołów. Bowiem pierwszy raz w historii konkurs odbył się w Toruniu. Zespół wyśpiewał sobie II miejsce w kategorii chórów parafialnych.

W roku 2001 chór wziął udział w dwóch konkursach. Tradycją stało się już uczestnictwo w konkursie o „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, który odbył się 25 listopada w Bydgoszczy. Tym razem śpiewacy zajęli III lokatę w kategorii chórów mieszanych. Nowością zaś był konkurs chórów o „Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy”, który miał miejsce 8 grudnia. Niestety z tej imprezy Święta Cecylia „wróciła” bez większych sukcesów.

17 marca 2002 roku odbył się Pierwszy Przegląd Chóralnej Pieśni Pasyjnej w ramach obchodów 500 – lecia Fary – Konkatedry w Bydgoszczy.

Uroczystość zakończyła się mszą świętą, celebrowaną przez księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Podczas mszy oprawę muzyczną tworzyły połączone chóry, łącznie ponad 200 osób.

W roku 2004 Związek Chórów Kościelnych Caecilianum zorganizował I Przegląd Chórów Resurrectio et Misericodia. Całość miała miejsce 17 kwietnia w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Przegląd rozpoczął się od warsztatów wokalnych z zakresu zespołowej emisji głosu i dykcji. Po warsztatach odbył się koncert chórów. Przegląd zakończyła msza święta, podczas której, połączone chóry wykonały kilka pieśni.

20 listopada tego samego roku odbyła się msza święta, na której siedem chórów z regionu, wśród nich również nasi chórzyści, uczciły imieniny swojej patronki – Świętej Cecylii. Podczas mszy sprawowanej przez księdza biskupa Jana Tyrawę, połączone chóry zostały wsparte przez Orkiestrę Symfoniczną Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Bydgoszczy. Wspólnie wykonali między innymi części stałe „Missa Dominikalis” ks. A. Chlondowskiego.

Warto również zaznaczyć, że zespół brał udział już kilkakrotnie w tak zwanej „mszy telewizyjnej” transmitowanej przez Regionalny Odział Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.