Duszpasterstwo Rodziców Lektorów i Ministrantów

Spotkania odbywają się raz na kwartał, na nabożeństwie modlitewnym, po uprzednim ogłoszeniu.

Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz – tel. 601 823 257