Grupa AA

Modlitwa Anonimowych Alkoholików

Panie, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego

Reinhold Niebuhr

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się wzajemnie doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją bądz instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza zadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Grupa AA „Przebudzenie” w nowej formie, zaprasza na spotkania do salki katechetycznej, w każdy wtorek o godz. 17.00