Grupa Charyzmatyczna „Nowe Przymierze”

Osoby pragnące pogłębić swoją wiarę, którym Msza święta niedzielna nie wystarcza, zapraszamy na spotkania modlitewne w czwartki o godz. 19.00 w salce parafialnej. Śpiewamy, rozważamy Pismo święte i modlimy się oświeceni światłem Ducha Świętego.

Zapraszamy!!!