Schola Maryjna

Schola Maryjna – to grupa dziewcząt w Parafii, które pragną w szczególny sposób modlić się, kochać Maryję i Ją naśladować.