Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich i Zakonnych

Modlitwa Jana Pawła II – o powołania

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić. Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki klimat duchowy, jaki panował wsród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy  i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego Darów. Wspieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich do tego, aby poszli za Tobą. Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Ciebie o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.

 

Zapraszamy wszystkich do modlitwy o dobre i święte powołania kapłańskie oraz o wytrwanie w łasce powołania dla pracujących w winnicy Pańskiej.

Modlimy się wspólnie, w każdy I czwartek miesiąca, od godz. 17.3o. Modlitwy kończymy Mszą świętą sprawowaną o godz. 18.oo w intencji licznych i świętych powołań.

Kontakt: Maria Chlebosz – tel. 695 725 577

Odpowiedzialny: Ks. Proboszcz  – tel. 601 823 257