Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Założycielem wspólnoty jest włoski kapłan św. Wincenty Pallotti, który na sto lat przed Soborem Watykańskim II, zaprosił katolików świeckich do współpracy w Kościele Chrystusowym.

Wspólnota ma charakter ewangelizacyjny, jej członkowie angażują się w życie swoich Parafii. Wspomagają rodziny potrzebujące pomocy i osoby samotne. Czynią wszystko dla Nieskończonej Chwały Bożej, zniszczenia grzechu i zbawienia dusz. 

Jako wspólnota istniejemy w Solcu Kujawskim od 25 lat. Członkowie i współpracownicy pochodzą z wszystkich Soleckich Parafii. Do wspólnoty może należeć każdy chrześcijanin, który po kilkuletniej formacji / rekolekcje rejonowe i ogólnopolskie/ staje się formalnym członkiem ZAK.

Spotkania dwa razy w miesiącu, po Mszy świętej, w salce katechetycznej.

Kontakt: Irena Kolasa