Sakramenty i Sakramentalia

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą.

W Jezusie Chrystusie niewidzialny Bóg stał się nam bliski, dostępny i widzialny. Po wniebowstąpieniu Chrystusa to, „co widzialne w naszym Zbawicielu przeszło w Sakramenty” (Leon Wielki). Sakramenty uobecniają więc Chrystusa, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jego zbawczą miłość do człowieka, który może tej miłosci uwierzyć lub ją odrzucić.

Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka.

W każdym Sakramencie następuje spotkanie człowieka z Panem Jezusem, bo On „obecny jest mocą swoją w Sakramentach”.

Sakramentów świętych jest siedem:

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Sakramentalia są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by sprawiały skutki duchowe mocą modlitwy Kościoła.

Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Do sakramentaliów należą:

 • Pogrzeb Chrześcijański
 • Błogosławieństwa, które mają charakter przejściowy (błogosławienie osób, miejsc, posiłków itp.)
 • Poświęcenia, które są błogosławieństwami o charakterze trwałym (poświęcenie kościoła, ołtarza, różańca, medalika, opata, lektora, akolity itp.)
 • Egzorcyzmy, które są modlitwami skierowanymi przeciwko złym duchom, w celu ich wypędzenia.

Głównym celem sakramentów i sakramentaliów jest przygotowanie wiernych do życia wiecznego w Królestwie niebieskim